Om mig

Om mig och ArtPows inriktning

Ilona Bengts

Framtiden tillhör definitivt dem som tar sig an den! De som ser ett möjlighetsutrymme istället för att drabbas av rädsla, och som vågar språnget ut i det okända. De som vågar tänka nytt.

 

Vi befinner oss idag i ett skifte. I en övergång som påverkar modeller för ekonomi, näringsliv, arbetsliv och våra privata liv. Denna övergång påverkar också våra modeller för hur vi ska förstå och bygga vår värld. Slående i denna övergång är tyvärr bristen på goda och trovärdiga visioner, modeller, för framtiden. Utan pannlampa och karta måste vi söka oss ut i mörkret och ut i ospårad terräng. Ingen kan säga vad som är nästa stora marknad eller teknologi. Ingen kan berätta för oss om nästa stora idé eller berättelse… Detta väcker rädsla. Vilket är tydligt i den politiska utvecklingen i hela västvärlden. Men denna situation är samtidigt också en stor - ja en hisnande - möjlighet!

 

Vår berättelse om världen är människans kraftfullaste organisatoriska verktyg

Alla kulturer bygger på och är organiserade runt en berättelse, en myt eller vision. D.v.s. allmänna utsagor om hur världen är beskaffad och vilken riktning samhället strävar mot - det kitt som krävs för att ett samhälle överhuvudtaget ska hålla ihop och fungera. Berättelsen om livet och världen och människans roll har sett olika ut genom mänsklighetens historia. Det är därför förmätet att tro att vår nuvarande berättelse inte kommer att förändras även den, många gånger om. Människor har ständigt lämnat gamla tankeformer och bilder om tillvaron bakom sig och sökt vidare när de gamla förlorat sin funktion.

 

Den nuvarande västerländska världsbilden växte fram under renässansen, tog fart under upplysningstiden i och med vetenskapens genombrott för några hundra år sedan, och har kanske haft sin storhetstid under 1900-talet. Man kan säga att det nya man då började fokusera på, och som vår världsbild idag bygger på - och tolkas via - är naturvetenskap, teknologi och ekonomi. Men denna världsbild är inte funktionell för den verklighet vi befinner oss i idag. Miljöförstöringen är vår blinda fläck! Vi har stor kunskap om fakta och enskildheter. Men vi har mindre förståelse för hur saker och ting hänger samman. Felet ligger alltså inte i vad vi gör. Felet ligger primärt i hur vi förstår vår värld.

 

ArtPows inriktning

Erfarenheten av att som ung ha bott i icke-västerländska miljöer i kombination med studier av andra samhällen och kulturer har tidigt gett mig en iakttagelsemån och ett perspektiv på min egen kultur - den västerländska. Senare i livet har jag intresserat mig för historisk och evolutionär forskning och teori för att försöka förstå hur civilisationer uppstår, och varför de faller samman. Skiften i människors sätt att se på världen är avgörande i denna process. Professionellt har jag studier och yrkesverksamhet inom psykologi (leg. psykolog), samhällsvetenskap (fil. kand. socialantropologi) och drama bakom mig, och jag har arbetat många år som organisationskonsult. Men mitt huvudsakliga intresse har alltid handlat om att försöka förstå den tid och den kultur vi lever i.

 

Jag vill i min artistiska och konsultbaserade verksamhet aktivera hoppet och viljans optimism - viljan att ta sig an framtiden. Jag är övertygad om att vi, i pakt med vårt bättre jag, kan vrida världen i rätt riktning.

 

Idag arbetar jag i stort sett enbart med framtidsfrågor. Detta gör jag i interaktiva föredrag och workshops, samt i föreställningar och performance – oftast i samarbete med andra konsulter och/eller artister. Jag målar dessutom i ateljé med konstnärskollektivet Pikasså. Driver också musikprojektet Feelingood med musikproducent Örjan Gotensjö.

 

         ArtPow, Kammakargatan 6B, 111 40 Stockholm, ilona@artpow.se, Mobil: 0730-80 00 19  ArtPow är en bifirma till Stenberg & Bengts AB